Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel is een regionaal ziekenhuis, dat bijna 300 erkende bedden telt. De organisatie telt 900 personeelsleden en 100 specialisten-geneesheren.


In samenwerking met de mensen van de technische dienst en het verplegende personeel reinigde Hamster Cleaning meermaals de a. Verscheidene diensten kwamen aan bod: de materniteit, de sociale diensten, de apotheek en het laboratorium. In het labo werd een crashkanaalreiniging uitgevoerd, waarbij in een tijdspanne van 24 uur een grote kanaalreiniging werd afgerond.

Β© Copyright - Hamster Cleaning 2023