Professionele

luchtkanaalreiniging

Betrouwbare reiniging van luchtkanalen in industriële omgevingen

Omwille van hygiëne, energiebesparing, brandveiligheid, luchtkwaliteit en de levensduur van de installatie moeten vuile luchtkanalen verplicht gereinigd worden. Dat staat in het KB Arbeidsplaatsen en de Europese norm EN 15780.

Tijdens de luchtkanaalreiniging wordt het losgemaakte vuil afgezogen met een extractieventilator, die genoeg kracht bezit om het vuil uit de luchtkanalen te zuigen. Het vuil blijft achter in een filterzak. Hamster Cleaning garandeert dat na iedere reiniging minstens 95 procent van de kanalen rein is. Dat lukt dankzij het gebruik van de nieuwste technologie, waaronder geavanceerde inspectie- en reinigingsrobots, uniek in België.

Offerteaanvraag

Tijdens weekdagen wordt na een aanvraag binnen 24 uur contact genomen.

  • Cleanrooms
  • Industrie
  • Kantoren
  • Nieuwbouw
  • Nutsgebouwen
  • Procesextractie
  • Retail & hospitality
  • Ziekenhuizen
Cleanrooms

Cleanrooms

Ventilatiesystemen van cleanrooms vragen een goed gemonitord onderhoud. De projectleiders van Hamster Cleaning volgden een cleanroomopleiding in Nederland. Zij hebben een Europees erkend en geattesteerd diploma.


Hamster Cleaning beschikt over machines met HEPA-filters om een veilige en hygiënische reiniging te kunnen waarborgen. Die machines worden enkel ingezet in hightech-omgevingen, niet voor industriële toepassingen.


Tijdens het onderhoud moeten de cleanrooms logischerwijs buiten gebruik zijn.

Industrie

Industrie

Hamster Cleaning heeft ervaring met luchtkanaalreiniging in industriële omgevingen en de daarbij horende veiligheidsprocedures. Hamster Cleaning is VCA*-gecertificeerd, voldoet aan de vereiste ISO-normen en is steeds in orde met werkvergunningen en risicoanalyses.


Een kanaalreiniging gebeurt altijd in nauw overleg met de technische dienst en/of facilityverantwoordelijken. Voor aanvang van de werken wordt de aanpak overlopen. Na afloop zorgt Hamster Cleaning aan de hand van beeld- en cijfermateriaal voor een uitgebreide rapportage.

Kantoren

Kantoren

Van de Ardennen tot de kust, van België tot Australië : in iedere regio en in ieder land ter wereld zijn er ontelbaar veel geventileerde kantoorgebouwen. Door de dagelijkse activiteit die er plaatsvindt, komt na verloop van tijd - mede afhankelijk van omgevingsfactoren - vuil in de luchtkanalen terecht.


Hamster Cleaning zorgt door een professionele reiniging voor een betere hygiëne en luchtkwaliteit in kantoren. Dat heeft een rechtstreekse link met het Sickbuildingsyndroom. Verscheidene klanten lieten na onze luchtkanaalreiniging weten een positieve evolutie vast te stellen in het absenteïsme van hun werknemers. Door een systematisch onderhoud verminderden de klachten over irritaties aan de ogen, neus of luchtwegen.


De rapportage staaft na afloop het verschil tussen de voor- en nafoto’s, met een gegarandeerd reinheidspercentage van 95 procent.

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Steeds vaker krijgt Hamster Cleaning de vraag om in fonkelnieuwe gebouwen de luchtkanalen voor oplevering te reinigen. Waarom is dat nodig? Het antwoord is eenvoudig: omdat tijdens bouwwerkzaamheden veel stof vrijkomt, denk bijvoorbeeld aan slijp- en boorwerken. De kanalen zijn vaak niet afgedekt en liggen soms zelfs op de grond.


Gevolg: het vuil komt meteen terecht in de kanalen, die vuil worden geplaatst en vanaf dag één de Europese norm overschrijden.


Zowel aannemers als eindklanten beseffen alsmaar meer het belang van propere kanalen en vragen om voor oplevering het ventilatiesysteem te reinigen. Omwille van de bereikbaarheid gebeurt dat idealiter voordat de plafonds geplaatst zijn.

Nutsgebouwen

Nutsgebouwen

De lijst van geventileerde nutsgebouwen is erg omvangrijk: sporthallen, zwembaden, scholen, gemeentehuizen, bibliotheken, kinderopvangverblijven, cultuurcentra, jeugdhuizen, … Doorgaans gebouwen met veel passage, waardoor er snel vuil in de luchtkanalen terechtkomt.


Een luchtkanaalreiniging is essentieel in het kader van een betere hygiëne, energieverbruik, luchtkwaliteit en brandveiligheid.


Werken op hoogte vormen geen probleem, evenmin kanalen die een zeer kleine of erg grote diameter hebben.

Procesextractie

Procesextractie

Voor het onderhoud van procesextractie komt Hamster Cleaning periodiek in fabrieksomgevingen, waar productieprocessen plaatsvinden en grote hoeveelheden stof vrijkomen. In het kader van brandveiligheid is het cruciaal om de extractiekanalen op regelmatige basis te reinigen.


Het extractiegedeelte van lasrookinstallaties slipt namelijk vaak deels of zelfs volledig dicht, wat in combinatie met een ontstekingsbron voor een aanzienlijk brandrisico zorgt.


Daarom moet in tegenstelling tot bij comfortventilatie - waar het vuil vaak pas na enkele jaren opnieuw de Europese norm overschrijdt - de procesventilatie wel één, twee of zelfs drie keer per jaar gereinigd worden.

Retail & hospitality

Retail & hospitality

Retail & hospitality Onder de noemer ‘retail & hospitality’ valt een ruim spectrum aan gebouwen, zoals onder meer hotels, winkels en shoppingcentra. Net als in andere openbare gebouwen is een luchtkanaalonderhoud er essentieel voor de correcte werking van het ventilatiesysteem en de hygiëne van de personeelsleden, bezoekers en klanten.


Hamster Cleaning reinigt de kanalen volledig, zonder de winkel- of hotelervaring van klanten te beïnvloeden. In hotels wordt bijvoorbeeld een stipte timing opgesteld, zodat er niets verandert aan het verblijf van de klanten en toeristen. Hamster Cleaning engageert zich om alle werkzaamheden tijdens de daguren te voltooien, maar is flexibel als de klant uitdrukkelijk vraagt om de reiniging ’s nachts uit te voeren.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

In het kader van een goede hygiëne en desinfectie werkt Hamster Cleaning samen met een dertigtal Vlaamse ziekenhuizen. Daar worden kanalen systematisch gecontroleerd, in kaart gebracht en gereinigd.


Hamster Cleaning engageert zich dat tijdens een luchtkanaalonderhoud alle diensten operationeel kunnen blijven. Uitzondering op de regel zijn de kritische ruimtes, waarvoor vanzelfsprekend aparte regelingen worden getroffen. Door duidelijke afspraken te maken, wordt de werking van het ziekenhuis niet beïnvloed.

Veelgestelde vragen

Moeten luchtkanalen verplicht gereinigd worden?

Omdat er veel onduidelijk is over het verplichte onderhoud van luchtkanalen schreef Seppe Thys, zaakvoerder van Hamster Cleaning, een blogpost over het wettelijke kader.

Wanneer is een luchtkanaalonderhoud nodig?

Een eenvoudige vraag met een even simpel antwoord: luchtkanalen moeten gereinigd worden wanneer de maximum toegelaten hoeveelheid vuil (g/m²) overschreden wordt. Dat staat verduidelijkt in de Europese norm EN 15780, die specificeert aan welke cijfers moet voldaan worden. Er zijn drie reinheidsniveaus waaronder een gebouw kan vallen en aan ieder niveau is een maximum toegelaten hoeveelheid vuil gekoppeld.

Kan ik vuile kanalen voorkomen?

Deels. Een cruciaal onderdeel van een goed werkend ventilatiesysteem is het onderhoud van de filters in de luchtgroep. Die moeten tijdig en consequent vervangen worden. Indien dat niet gebeurt, geraken de filters verzadigd, soms verstopt en in extreme gevallen zelfs gescheurd. Het spreekt voor zich dat het ventilatiesysteem dan niet meer optimaal kan functioneren en dat ook de kanalen vuil worden.

Door een goede filtering kan veel leed voorkomen worden, maar het is nagenoeg een utopie om vuile kanalen volledig te vermijden. Stof vindt namelijk altijd zijn weg en naar verloop van tijd worden luchtkanalen vuil. Zeker extractiekanalen raken snel verontreinigd, aangezien de lucht ongefilterd in het ventilatiesysteem terechtkomt.

Daarom is het belangrijk om de kanalen jaarlijks te controleren, zodat escalaties vermeden worden.

© Copyright - Hamster Cleaning 2024