Smart Inspectie

keuring van luchtkanalen

Smart Inspectie = Luchtkanaalkeuring

Vuile luchtkanalen moeten gereinigd worden om hygiënische en energetische redenen en om een goede brandveiligheid te garanderen. Die wettelijke verplichting staat in het KB Arbeidsplaatsen.

Wanneer zijn kanalen vuil en is een onderhoud noodzakelijk?

De maximum toegelaten hoeveelheid vuil (g/m²) is vastgelegd in de EN 15780-norm, die bepaalt dat kanalen systematisch moeten gekeurd worden. Bij een overschrijding van de norm is een luchtkanaalreiniging de volgende stap.

Dat geldt voor bedrijven, zorginstellingen, gemeenten en alle andere instanties met ventilatiesystemen. De hoeveelheid vuil kan worden bepaald via diverse methodes, zoals een visuele inspectie met een robotcamera of een veegmonster.

Hamster Cleaning ontwikkelde met de Smart Inspectie een innovatieve tool om snel en toch accuraat de kanalen te keuren en bijhorend de graad van verontreiniging vast te stellen. Op specifieke plaatsen in het ventilatiesysteem worden foto’s gemaakt. Die worden digitaal geanalyseerd en vergeleken met referentiefoto’s uit de uitgebreide database van Hamster Cleaning. Dankzij die methode kan de verontreinigingsgraad worden bepaald en kan Hamster Cleaning een advies geven.

Offerteaanvraag

Tijdens weekdagen wordt na een aanvraag binnen 24 uur contact genomen.

Veelgestelde vragen

Wanneer moeten luchtkanalen geïnspecteerd worden?

De Europese norm EN 15780 bepaalt dat luchtkanalen jaarlijks of tweejaarlijks moeten geïnspecteerd worden. Die frequentie is afhankelijk van het type gebouw, maar Hamster Cleaning adviseert ten stelligste om alle luchtkanalen sowieso jaarlijks te controleren.

De ervaring leert dat een tweejaarlijkse inspectie sneller over het hoofd wordt gezien en vooral dat de norm dan soms allang overschreden is. Praktijkoefeningen bewijzen dat kanalen reeds na een jaar opnieuw gecontamineerd kunnen zijn. Daarom is een jaarlijkse opvolging erg aangewezen.

© Copyright - Hamster Cleaning 2024